Výroční zpráva 2008

 

Nadační fond Compaternitas

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

 

 

Nadační fond COMPATERNITAS, jehož zřizovatelem je Spolek evangelických kazatelů, vyvíjí svou činnost od 1.1.2008. Dne 14.2.2008 byl zapsán do Obchodního rejstříku. Slouží k finanční pomoci rodinám evangelických kazatelek a kazatelů, které se ocitnou v sociální nouzi.

Členy správní rady jsou Petr Pivoňka, (předseda správní rady), Joel Ruml a Jan Keller. Revisorem je jmenován Pavel Hlaváč. Účetnictví vede Ivana Dohnálková z Mladých Buků.

 

V roce 2008 bylo přijato na darech celkem 133 580,-.Kč.

Úroky činily 310,91 Kč.

Náklady spojené se správou fondu činily v roce 2008 698,- Kč.

Majetek Fondu činí k 31.12.2008 59 692,91 Kč.

 

Mezi dárci byli tři, kteří věnovali více než deset tisíc korun. Byli to: Farní sbor ČCE na Sázavě (17100,-), Farní sbor ČCE v Chrudimi (14000,-) a firma Isolit - Bravo, spol.s r.o. v Jablonném nad Orlicí (20000,-).

 

Z fondu byly zaslány příspěvky třem osobám:

Alžbětě Široké 25 500,-Kč, Jakubovi Širokému 25 500,-Kč a Ondřejovi Širokému 25 500,-Kč.

Příspěvky byly určeny na výdaje spojené se studiem.

 

 

25. června 2009

 

 

Za Nadační fond COMPATERNITAS

Petr Pivoňka, předseda

Joel Ruml

Jan Keller

 

 

 

 

 

Výroční zpráva schválena revisorem dne 30. 6. 2009 Pavel Hlaváč

 

 

 

PřílohaVelikost
Výroční zpráva 08.pdf103.89 KB