Výroční zpráva 2018

Nadační fond COMPATERNITAS

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

 

 

Nadační fond COMPATERNITAS, jehož zřizovatelem je Spolek evangelických kazatelů, pokračoval v roce 2018 ve své činnosti. Správní rada působila ve složení: Předseda Anna Lavická, členové Jan Plecháček a Jan Keller. Revizorem byl Mgr. Pavel Hlaváč.

V roce 2018 přijal Fond dary včetně úroků v celkové výši 343.292,93 Kč. Dva dárci (fysické osoby) věnovali částku převyšující 10.000,-Kč, nepřejí si však být jmenováni. Částku převyšující 10.000,- Kč dále věnovalo pět právnických osob:

                                     Farní sbor ČCE v Pardubicích 15.840,-Kč

                                     Farní sbor ČCE v Modřanech   29.400,-Kč

                                     Farní sbor ČCE v Chrudimi 14.078,-Kč

                                     Farní sbor ČCE v Brně-Husovicích 15.000,-Kč

                                     Farní sbor ČCE v Praze na Jarově 12.000,- Kč.

V uvedeném roce Nadační fond přispěl v souladu se zakládací listinou a statutem Fondu částkou 20.000,- Kč Tomáši Zbořilovi a částkou nižší než 10.000,-Kč (celkem 4.272,60 Kč)  třem dalším osobám..                                                                                         

K 31. prosinci 2018 činil majetek fondu 601 230,73. V souladu se statutem je tento finanční majetek s výjimkou malé části na úhradu nákladů spojených se správou fondu určen na nadační příspěvky konkrétním osobám, jimž fond průběžně vypomáhá nebo bude vypomáhat.

Účetnictví za rok 2018 bylo zkontrolováno a schváleno revizorem Pavlem Hlaváčem dne 16. dubna 2019.

 

Za Nadační fond COMPATERNITAS

 

Anna Lavická, předseda správní rady

Jan Keller, člen správní rady

 

 

Praha,  28. 6. 2019

PřílohaVelikost
Výroční zpráva 2018.pdf56.94 KB