Výroční zpráva 2020

Nadační fond COMPATERNITAS

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020

 

Nadační fond COMPATERNITAS, jehož zřizovatelem je Spolek evangelických kazatelů, pokračoval v roce 2020 ve své činnosti. Správní rada působila ve složení: předsedkyně Anna Lavická, členové Jan Plecháček a Jan Keller. Revizorem byl Mgr. Pavel Hlaváč.

V roce 2020 přijal fond dary v celkové výši 189 152 Kč, na úrocích přijal částku 43,60 Kč. Částku převyšující 10.000,- Kč věnoval 1 farní sbor Českobratrské církve evangelické a 1 jednotlivec.

V uvedeném roce nadační fond přispěl v souladu se zakládací listinou a statutem fondu částkou 48 000,- Kč Tomáši Zbořilovi a částkou 18 600,- Kč Zuzaně Veselé, dceři zesnulého faráře Jana Veselého, a částkou 642 000,- Kč rodině Aleše Mosteckého.

K 31. prosinci 2020 činil majetek fondu 377 952,54 Kč. V souladu se statutem je tento finanční majetek s výjimkou malé části na úhradu nákladů spojených se správou fondu určen na nadační příspěvky konkrétním osobám, jimž fond průběžně vypomáhá nebo bude vypomáhat.

Účetnictví za rok 2020 bylo zkontrolováno a schváleno revizorem Pavlem Hlaváčem 11. dubna 2021.

 

Za Nadační fond COMPATERNITAS

 

 

Anna Lavická, předseda správní rady

Jan Keller, člen správní rady

 

Praha, 28. 4. 2021

 

 

PřílohaVelikost
Výroční zpráva 2020.pdf94.34 KB