Výroční zpráva 2015

Nadační fond COMPATERNITAS

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

 

Nadační fond COMPATERNITAS, jehož zřizovatelem je Spolek evangelických kazatelů, pokračoval v roce 2015 ve své Činnosti. Správní rada působila ve složení: předseda Abigail Hudcová, členové Jan Plecháček a Jan Keller. Revisorem byl Mgr. Pavel Hlaváč. Účetnictví vedla Ivana Dohnálková.

V  roce 2015 přijal fond dary v celkové výši 58 930,- Kč. 1 dárce věnoval dar vyšší než 10 000,-Kč. Přál si však zůstat v anonymitě.

Z fondu byly zasílány do konce měsíce června příspěvky Jakubovi Širokému v celkové výši 9 000,-Kč. Příspěvky byly určeny na výdaje spojené se studiem. Dále fond přispíval dětem zesnulé kazatelky Ireny Škeříkové. V roce 2015 jim přispěl celkem částkou ve výši 132 240,-KČ na výlohy spojené s bydlením a studiem.

V  roce 2015 přijímal Fond příspěvky na pomoc rodině Jana Veselého se zajištěním nového bydlení. Příspěvky jsou dosud deponovány na kontě Fondu.

Majetek Fondu k 31.12. 2015 činí 254 228,20 Kč.

Náklady související se správou fondu byly v roce 2015 nulové.

Účetnictví za rok 2015 bylo zkontrolováno a schváleno revisorem Pavlem Hlaváčem dne 13. června 2016.

 

 

V Praze dne 12. července 2016.

 

 

Za Nadační fond COMPATERNITAS

Abigail Hudcová, předseda správní rady

Jan Keller, člen správní rady

PřílohaVelikost
Vyrocni_zprava_2015.pdf124.33 KB