Výroční zpráva 2014

Nadační fond COMPATERNITAS

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

 

Nadační fond COMPATERNITAS, jehož zřizovatelem je Spolek evangelických kazatelů, pokračoval v roce 2014 ve své činnosti. Správní rada působila ve složení: předseda Abigail Hudcová, členové Jan Plecháček a Jan Keller. Revisorem byl Mgr. Pavel Hlaváč. Účetnictví vedla Ivana Dohnálková.

 

V roce 2014 přijal fond dary v celkové výši 200 231,90 Kč. 3 dárci věnovali dary vyšší než 10 000,-Kč. Farní sbor českobratrské církve v Praze - Modřanech přispěl částkou 15 tisíc korun, dva dárci (fysické osoby) přispěli částkami 12 a 11 tisíc korun, přáli si však zůstat v anonymitě.

 Z fondu byly zasílány měsíční příspěvky Jakubovi Širokému v celkové výši 18 000,- Kč. Příspěvky byly určeny na výdaje spojené se studiem. Dále fond přispívá dětem zesnulé kazatelky Ireny Škeříkové. V roce 2014 jim po menších částkách přispěl celkem částkou ve výši 57 900,- Kč na výlohy spojené s bydlením a studiem.

 

Majetek Fondu k 31.12.2014 činí 239 715,28 Kč. Náklady související se správou fondu tvořily 2,3 % majetku fondu k 31.12.2014, čímž bylo splněno pravidlo stanov Nadačního fondu.

Účetnictví za rok 2014 bylo prověřeno a schváleno revisorem Pavlem Hlaváčem dne 26. dubna 2015.

 

V Praze dne 28. dubna 2015

 

Za Nadační fond COMPATERNITAS
Abigail Hudcová, předseda správní rady
Jan Keller, člen správní rady

 

 

PřílohaVelikost
Vyrocni_zprava_2014.pdf65 KB