Výroční zpráva 2012

Nadační fond Compaternitas

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

Nadační fond COMPATERNITAS, jehož zřizovatelem je Spolek evangelických kazatelů, k 31. 12. 2012 ukončil pátý rok svého působení. Správní rada působí ve stejném složení: předseda Petr Pivoňka, členové Abigail Hudcová a Jan Keller. Revisorem je Mgr Pavel Hlaváč. Účetnictví nadále vede Ivana Dohnálková z Mladých Buků.

 

V roce 2012 přijal fond dary v celkové výši 47 050,-.Kč.

Z fondu byly zasílány měsíční příspěvky Jakubovi Širokému v celkové výši 18 000,-Kč. Příspěvky byly určeny na výdaje spojené se studiem.

 

Majetek Fondu činí k 31.12.2012 53 421,67 Kč.

 

Účetnictví za rok 2012 schváleno revisorem Pavlem Hlaváčem dne 6. května 2013

 

20. května 2013

 

Za Nadační fond COMPATERNITAS

Petr Pivoňka, předseda správní rady

Jan Keller, člen správní rady

 

 

PřílohaVelikost
Výr.zpráva za r.2012.pdf126.92 KB