Výroční zpráva 2017

Nadační fond COMPATERNITAS

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

 

Nadační fond COMPATERNITAS, jehož zřizovatelem je Spolek evangelických kazatelů, pokračoval v roce 2017 ve své činnosti. Správní rada působila ve složení: předseda Anna Lavická, členové Jan Plecháček a Jan Keller. Revizorem byl Mgr. Pavel Hlaváč. Účetnictví vedla Ivana Dohnálková.

V roce 2017 přijal Fond dary v celkové výši 49 150,-Kč. 1 dárce věnoval dar převyšující 10 000,-Kč. Přál si zůstat v anonymitě.

V roce 2017 nebylo z příspěvků čerpáno. Majetek Fondu k 31.12.2017 činí  333.331,40Kč

 

Účetnictví za rok 2017 bylo zkontrolováno a schváleno revizorem Pavlem Hlaváčem dne 27. března 2018.

 

 

Za Nadační fond COMPATERNITAS

Anna Lavická, předseda správní rady

Jan Keller, člen správní rady

 

 

Praha, 2. května 2018

PřílohaVelikost
Vyrocni_zprava_2017.pdf196.87 KB