Výroční zpráva 2013

Nadační fond Compaternitas

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

 

Nadační fond COMPATERNITAS, jehož zřizovatelem je Spolek evangelických kazatelů, pokračoval v roce 2013 ve své činnosti. Správní rada působila ve složení: předseda Petr Pivoňka, členové Abigail Hudcová a Jan Keller. Revisorem byl Mgr Pavel Hlaváč. Účetnictví vedla Ivana Dohnálková z Mladých Buků.

 

V roce 2013 přijal fond dary v celkové výši 143 085,-.Kč.
Z fondu byly zasílány měsíční příspěvky Jakubovi Širokému v celkové výši 18 000,-Kč. Příspěvky byly určeny na výdaje spojené se studiem.
Dále fond přispívá dětem zesnulé kazatelky Ireny Škeříkové. V roce 2013 jim přispěl celkem částkou 56 000,- Kč na výlohy spojené s bydlením a studiem.

 

Majetek Fondu činí k 31.12.2013 121 581,78 Kč.

 

Účetnictví za rok 2013 schváleno revisorem Pavlem Hlaváčem dne 20. května 2014

 

 

20. května 2014

 

Za Nadační fond COMPATERNITAS

Abigail Hudcová, předseda správní rady

Jan Keller, člen správní rady

 

 

PřílohaVelikost
Výroční zpráva 2013.pdf399.82 KB