Výroční zpráva 2016

Nadační fond COMPATERNITAS

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

 

Nadační fond COMPATERNITAS, jehož zřizovatelem je Spolek evangelických kazatelů, pokračoval v roce 2016 ve své činnosti. Správní rada působila ve složení: předseda  Abigail Hudcová, členové Jan Plecháček a Jan Keller. Revisorem byl Mgr. Pavel Hlaváč. Účetnictví vedla Ivana Dohnálková.

V roce 2016 přijal fond dary v celkové výši 54 700,- Kč. 1 dárce věnoval dar vyšší než 10 000,-Kč. Přál si však zůstat v anonymitě.

Příjmy fondu v roce 2016 byly určeny na podporu dětí Jana Veselého při studiu a na pomoc rodině se zajištěním nového bydlení. V roce 2016 nebylo z příspěvků čerpáno. Příspěvky jsou dosud deponovány na kontě Fondu.

Majetek Fondu k 31.12.2016  činí  312 155,12 Kč.

Náklady související se správou fondu činily v roce 2016  816,- Kč.

Účetnictví za rok 2016 bylo zkontrolováno a schváleno revisorem Pavlem Hlaváčem dne 26. dubna 2017.

 

 

V Praze dne 22. června 2016.

 

Za Nadační fond COMPATERNITAS

                                                         

Anna Lavická, předseda správní rady                                                           

Jan Keller, člen správní rady

PřílohaVelikost
Vyrocni_zprava_2016.pdf198.68 KB