Výroční zpráva 2019

Nadační fond COMPATERNITAS

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 

 

Nadační fond COMPATERNITAS, jehož zřizovatelem je Spolek evangelických kazatelů, pokračoval v roce 2019 ve své činnosti. Správní rada působila ve složení: Předseda Anna Lavická, členové Jan Plecháček a Jan Keller. Revizorem byl Mgr. Pavel Hlaváč.

V roce 2019 přijal Fond dary včetně úroků v celkové výši 1 202 887 Kč. Částku převyšující 10.000,- Kč věnovalo 13 farních sborů Českobratrské církve evangelické a 9 jednotlivců.

V uvedeném roce Nadační fond přispěl v souladu se zakládací listinou a statutem Fondu částkou 48.000,- Kč Tomáši Zbořilovi a částkou 868 000,-Kč rodině Aleše Mosteckého.

K 31. prosinci 2019 činil majetek fondu 898 182,94 Kč. V souladu se statutem je tento finanční majetek s výjimkou malé části na úhradu nákladů spojených se správou fondu určen na nadační příspěvky konkrétním osobám, jimž fond průběžně vypomáhá nebo bude vypomáhat.

 

Účetnictví za rok 2019 bylo zkontrolováno a schváleno revizorem Pavlem Hlaváčem 11. května 2020.

 

 

Za Nadační fond COMPATERNITAS

 

 

Anna Lavická, předseda správní rady

Jan Keller, člen správní rady

 

Praha, 29. 6. 2020

 

 

PřílohaVelikost
Výr.zpráva za r.2019.pdf1.27 MB