Výroční zpráva 2011

Nadační fond Compaternitas

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

 

            Nadační fond COMPATERNITAS, jehož zřizovatelem je Spolek evangelických kazatelů,  k 31. 12. 2011 ukončil čtvrtý rok svého působení. V tomto roce se konala volba nové správní rady.  Na návrh zřizovatele byli zvoleni tito členové správní rady: předsedou byl zvolen Petr Pivoňka, členy Abigail Hudcová a Jan Keller. Revisorem byl zvolen Pavel Hlaváč.  Účetnictví nadále vede Ivana Dohnálková z Mladých Buků.

 

V roce 2011 přijal fond dary v celkové výši   45 500,-.Kč.

 

Z fondu byly zaslány příspěvky třem osobám:     Alžbětě Široké 16 500,-Kč,     Jakubovi Širokému 18 000,-Kč a Ondřejovi Širokému 18 000,-Kč. Příspěvky byly určeny na výdaje spojené se studiem. Zasílání příspěvků Alžbětě Široké a Ondřejovi Širokému bylo v roce 2011 ukončeno, protože oba ukončili zdarně studium.

 

Majetek Fondu činí k 31.12.2011   25 791,57 Kč   

 

 

20. března 2012

 

                                 Za Nadační fond COMPATERNITAS

 

                                 Petr Pivoňka, předseda správní rady

                                 Jan Keller, člen správní rady

 

 

Výroční zpráva schválena revisorem Pavlem Hlaváčem dne 20 . března 2012

 

 

PřílohaVelikost
Výr.zpráva za r.2011.pdf54.09 KB