Výroční zpráva 2010

Nadační fond Compaternitas

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

 

Nadační fond COMPATERNITAS, jehož zřizovatelem je Spolek evangelických kazatelů, k 31. 12. 2010 ukončil třetí rok svého působení. Ve složení správní rady nedošlo v roce 2010 ke změnám. Účetnictví nadále vede Ivana Dohnálková z Mladých Buků.

 

V roce 2010 přijal fond dary v celkové výši 37 700,-.Kč.

Z fondu byly zaslány příspěvky třem osobám: Alžbětě Široké 18 000,-Kč, Jakubovi Širokému 18 000,-Kč a Ondřejovi Širokému 18 000,-Kč. Příspěvky byly určeny na výdaje spojené se studiem.

 

Majetek Fondu činí k 31.12.2010 34 529,46 Kč

 

 

30. května 2011

 

Za Nadační fond COMPATERNITAS

 

Petr Pivoňka, předseda správní rady

 

Jan Keller, člen správní rady

 

 

 

Výroční zpráva schválena revisorem Pavlem Hlaváčem dne 30. 5. 2011

 

PřílohaVelikost
Výr.zpráva za r.2010.pdf671.85 KB